Werkwijze

Aanmelding

De huisarts verwijst u voor Generalistische Basis GGZ of Specialistissche GGZ. Afhankelijk van deze verwijzing zal een eerste afspraak gepland worden  bij éen van de GZ-psychologen, de Kinder- en Jeugdpsycholoog of de Orthopedagoog Generalist (voor kinderen en jeugd tot 18 jaar). Omdat in onze praktijk meerdere behandelaren werkzaam zijn, zal samen met u bepaald worden welke behandelaar het best bij u past. Dit is o.a. afhankelijk van uw klachten en/of persoonlijke voorkeur.

Intake

Na de aanmelding volgt de eerste afspraak. Een sessie duurt drie kwartier.  In deze intake (meestal 1 á 2 gesprekken) worden de klachten en de geschiedenis ervan in kaart gebracht. De verwachtingen worden besproken en er wordt gekeken wat er tot nu toe al is gedaan om de problemen op te lossen. Om helder te krijgen wat de aard is van de problemen en klachten is het van belang dat de psycholoog of psychotherapeut ook een indruk heeft van de huidige leefsituatie (relatie(s), uw werk, uw hobby’s) en uw voorgeschiedenis (wat u zoal heeft meegemaakt, hoe uw leven tot nu toe is verlopen, opvoeding, ontwikkeling  etc.). Ook kunnen psychologische testen en/of vragenlijsten worden afgenomen

Diagnose en behandeling

Na de intake en het eventuele psychologisch onderzoek wordt een behandelvoorstel besproken waarin een (voorlopige) diagnose is gesteld. Ook wordt besproken welke vorm van begeleiding of behandeling het beste aansluit bij de problemen, vragen en mogelijkheden. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst, de duur en aard van de problemen en klachten, maar ook van het doel van de behandeling. U heeft daarbij alle gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen en vragen te stellen. Voorts worden afspraken gemaakt over de frequentie van de sessies. Er wordt daarbij van u een actieve werkhouding verwacht. Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zorgen wij in overleg met u en uw huisarts, voor de juiste doorverwijzing.

Afsluiting

Elke behandeling wordt afgerond middels een afsluitend gesprek. Hierin wordt teruggeblikt op het behandeltraject maar ook vooruitgekeken op de toekomst door bijvoorbeeld leerdoelen te stellen, valkuilen te formuleren en advies mee te geven.

 


Onze werkwijze

De huisarts verwijst u voor kortdurende GGZ of specialistische GGZ. U kunt voor een verwijzing voor kortdurende ggz bij ons terecht in de praktijk. Met uw kind kunt u bij ons zowel voor kortdurend als specialistische hulp bij ons terecht. Na uw telefonische of schriftelijke aanmelding wordt een intakegesprek gepland bij een GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, of een van onze andere behandelaren. In onze praktijk zijn meerdere behandelaren werkzaam zijn en samen met u wordt bekeken welke behandelaar het best bij u past. Dit is o.a. afhankelijk van uw klachten en/of persoonlijke voorkeur.

Lees meer

De huidige wachttijd tot behandeling

De actuele wachttijden kunt u hier vinden.

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie