Beeldende therapie

Maakt het zichtbaar!

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Hierbij wordt gebruikgemaakt van allerlei materialen; zoals potlood, verf, hout, steen, klei, textiel en digitale middelen. De keuzes voor materiaal, techniek en opdracht worden zorgvuldig afgestemd op jouw hulpvraag.

In het beeldende werk worden jouw kwaliteiten en valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet gemaakt. Het biedt je de mogelijkheid om te ervaren en gevoelens tot expressie te brengen. Dit geeft nieuwe inzichten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen met de therapeut ga je op zoek naar creatieve oplossingen en wordt de vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt.

Waarom?

Beeldende therapie kan je onder andere helpen bij klachten die te maken hebben met:

  • Emotieregulatie, depressie, rouw en trauma.
  • Zelfbeeld verbeteren en het zelfvertrouwen vergroten.
  • Gedrag; het leren omgaan met spanning, stress en tegenslagen, oefenen met nieuw gedrag.
  • Sociale vaardigheden; leren samenwerken, bevorderen van assertiviteit, accepteren en stellen van grenzen.
  • Cognitie; vergroten van je concentratie, verbeteren van je doorzettingsvermogen, leren structuur aanbrengen, leren plannen, herkennen van negatieve en helpende gedachten.

Waar?

Beeldende therapie kan een behandeling zijn die op zichzelf staat; dus tussen therapeut en cliënt. Hiernaast kan het ingezet worden als aanvulling op andere psychologische behandelingen, zoals traumabehandeling en/of psychotherapie. Beeldende therapie wordt ook vaak aangeboden binnen bekende ggz instelling.

Voor wie?

Beeldende therapie is een passende behandelvorm voor kinderen en jongeren als je op zoek bent naar psychosociale ondersteuning en hulp.
Bron: https://nvbt.vaktherapie.nl/cliënten-en-verwijzers

Gerelateerde artikelen

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie