Kinderen

Psychologenpraktijk van der Vinne biedt kortdurende behandeling aan kinderen met uiteenlopende problematiek. U maakt zich misschien zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Of u weet  niet goed hoe u met bepaalde eigenschappen van uw kind moet omgaan? Of heb je heb je problemen of klachten die jij en je omgeving niet meer kunnen hanteren? Het kan dan wenselijk zijn om hulp van buitenaf in te schakelen. Samen met jou (en indien nodig je ouders) zoeken we naar mogelijkheden hoe je zelf weer verder kunt.


Kinderen

Van der Vinne biedt kortdurende behandeling aan kinderen met uiteenlopende problematiek. U maakt zich misschien zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Weet u niet goed hoe u met bepaalde eigenschappen van uw kind moet omgaan?

Lees meer

Psychische klachten

Klachten. Ieder kind krijgt met problemen te maken. Het hoort bij hun ontwikkeling, ze leren er van en meestal lukt het hen om er zelf uit te komen. Soms hebben zij daar de hulp van hun ouders of andere volwassenen bij nodig. Soms kunnen problemen zo ingewikkeld zijn, zo groot worden of zo lang voortduren dat ze moeilijk zelf op te lossen zijn. Dan is er hulp van buitenaf nodig. Een kinder- en jeugdpsycholoog kan jou en je kind deze hulp bieden.

Lees meer

Onze werkwijze

De huisarts verwijst u voor kortdurende GGZ of specialistische GGZ. U kunt voor een verwijzing voor kortdurende ggz bij ons terecht in de praktijk. Met uw kind kunt u bij ons zowel voor kortdurend als specialistische hulp bij ons terecht. Na uw telefonische of schriftelijke aanmelding wordt een intakegesprek gepland bij een GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, of een van onze andere behandelaren. In onze praktijk zijn meerdere behandelaren werkzaam zijn en samen met u wordt bekeken welke behandelaar het best bij u past. Dit is o.a. afhankelijk van uw klachten en/of persoonlijke voorkeur.

Lees meer

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Van der Vinne biedt Basis GGZ voor volwassenen

De Nederlandse Zorg Autoriteit hanteert verschillende tarieven voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Er wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek of behandeling. Zorgverzekeraars wijken over het algemeen  af van deze NZA tarieven. De kosten van een psycholoog kunnen  dan ook sterk verschillen, afhankelijk van het soort behandeling en soort psycholoog. De kosten voor u als client bedragen echter hooguit het bedrag van het verplichte en eventueel vrijwillig eigen risico.

Lees meer

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie