Volwassenen

Heeft u last van psychische problemen? Lukt het u niet om er zelf uit te komen of heeft u de behoefte om er met een professional over te praten? Neem dan contact op. Wij kunnen samen zoeken naar mogelijkheden om weer op eigen kracht verder te kunnen.


Onze werkwijze

De huisarts verwijst u voor kortdurende GGZ of specialistische GGZ. U kunt voor een verwijzing voor kortdurende ggz bij ons terecht in de praktijk. Met uw kind kunt u bij ons zowel voor kortdurend als specialistische hulp bij ons terecht. Na uw telefonische of schriftelijke aanmelding wordt een intakegesprek gepland bij een GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, of een van onze andere behandelaren. In onze praktijk zijn meerdere behandelaren werkzaam zijn en samen met u wordt bekeken welke behandelaar het best bij u past. Dit is o.a. afhankelijk van uw klachten en/of persoonlijke voorkeur.

Lees meer

Klachten volwassenen

De klachten waarmee u bij een eerstelijnspsycholoog terecht kunt, komen in feite overeen met de lijst van klachten waarvoor u bij de psychotherapeut terecht kunt. Toch verschillen beide behandelingen wezenlijk van elkaar. Grofweg kan gesteld worden dat een psychotherapeutisch traject een langere doorlooptijd kent, bovendien gaat de therapie ook ‘dieper’.

Lees meer

Cliëntervaringen

Evaluatie

Tijdens het laatste gesprek wordt u gevraagd een korte vragenlijst (CQi) in te vullen n.a.v. de ervaring die u heeft met de behandeling en uw behandelaar. Nadat u uit behandeling bent gegaan, wordt u een korte evaluatie toegestuurd (per mail) zodat Psychologenpraktijk van der Vinne zicht heeft op de cliëntervaringen en de feedback kan gebruiken om de praktijk verder te ontwikkelen.

Lees meer

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Van der Vinne biedt Basis GGZ voor volwassenen

De Nederlandse Zorg Autoriteit hanteert verschillende tarieven voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Er wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek of behandeling. Zorgverzekeraars wijken over het algemeen  af van deze NZA tarieven. De kosten van een psycholoog kunnen  dan ook sterk verschillen, afhankelijk van het soort behandeling en soort psycholoog. De kosten voor u als client bedragen echter hooguit het bedrag van het verplichte en eventueel vrijwillig eigen risico.

Lees meer

eHealth bij Psychologenpraktijk Van der Vinne

Alvorens, tijdens of na uw behandeling kan uw psycholoog u vragen om ook via e-health aan de slag te gaan met uw psychische problematiek. Via een online omgeving krijgt u uitleg over uw problematiek, kunt u opdrachten doen, krijgt u filmpjes te zien van bv. een expert of lotgenoten, etc. E-health is een manier om uw behandeling te intensiveren en wellicht daarmee ook te versnellen.

Lees meer

Mindfulness in IJsselmuiden

Mindfulness in IJsselmuiden

Hoi, mijn naam is Daphne Diender – van den Berg. In het dagelijkse leven ben ik gelukkig, sportief en geniet ik zoveel mogelijk van alle dingen die op mijn pad komen. Mijn tijd investeer ik in ons gezin, mijn hobby tennis, mijn hbo opleiding toegepaste psychologie en mijn werk als hoofd zwemzaken en mindfulnesstrainer.

Lees meer

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie