De vergoeding voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is opgenomen in de basisverzekering en wordt daarom volledig vergoed. Dit omdat de praktijk met alle zorgverzekeringen een contract heeft afgesloten. De rekening wordt door de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekering ingediend. Voor volwassenen geldt dat het eigen risico gebruikt wordt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u vooraf een verwijzing hebben van uw huisarts en er moet er sprake zijn van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. Binnen de Basis GGZ komt u in aanmerking voor een van de 4 zorgproducten: Onvolledig behandeltraject, Kort, Middel of Intensief, ieder met een bijbehorende maximum behandelduur variërend van maximaal 2 sessies (1 tot 120 minuten) 5 sessies (90 tot 294 minuten), 8 sessies (295 tot 495 minuten), tot ongeveer 12 sessies (496 tot 750 minuten). Voor welk product u in aanmerking komt, is afhankelijk van de aard, ernst, frequentie en omvang van de klachten.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft of dat er een ander probleem behandeld moet worden. In dat geval kan uw psycholoog een tweede traject opstarten of kan een verwijzing naar de Specialistische GGZ (SGGZ) nodig zijn. Daar worden ook langer durende behandelingen bij complexere problematiek vergoed worden.

Een gemaakte afspraak dient 24 uur van te voren afgezegd worden. Als dit niet of te laat gebeurt, kunnen de kosten voor het consult in rekening worden gebracht. 

Onverzekerde zorg:  Onze minister heeft een lijst gemaakt van diagnoses en behandelvormen die niet vergoed worden. Het betreft dan 'onverzekerde zorg' OVP). Er is sprake van onverzekerde zorg als u gebruik maakt van onze diensten met de volgende problemen:  Relatieproblemen  (indien er geen sprake is van een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angstklachten of persoonlijkheidsproblematiek, verwerkings-/aanpassingsproblemen, leerproblemen, werkproblemen, psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening. 

Per 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg). Voorheen heette dit Eerstelijns Psychologische zorg. U hoeft géén eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt (alleen voor personen boven de 18 jaar) wel onder het eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u vóórdat u start bij de psycholoog een verwijzing van de huisarts kunt overleggen. De meeste psychologische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Een uitzondering hierop vormen de aanpassingsstoornissen (psychische klachten n.a.v. een gebeurtenis in het leven die, als de stressor verdwijnt ook weer zullen verdwijnen), relatieproblematiek, enkelvoudige fobieën en (puur) werkgerelateerde problematiek.


Vergoedingen

Psychologenpraktijk Van der Vinne biedt Basis GGZ voor volwassenen

De Nederlandse Zorg Autoriteit hanteert verschillende tarieven voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Er wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek of behandeling. Zorgverzekeraars wijken over het algemeen  af van deze NZA tarieven. De kosten van een psycholoog kunnen  dan ook sterk verschillen, afhankelijk van het soort behandeling en soort psycholoog. De kosten voor u als client bedragen echter hooguit het bedrag van het verplichte en eventueel vrijwillig eigen risico.

Lees meer

De huidige wachttijd tot behandeling

De actuele wachttijden kunt u hier vinden.

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie